Nevalanmäen Perhekodit Oy

Nevalanmäen Perhekodit Oy

"Näin hyvä 7-luokan todistus! Kyllä reissu Kotimäkeen kannatti tehdä!"


Nuoret voivat käydä koulua Haapaveden kaupungin ja Juvan kunnan oppilaitoksissa tai alueella olevissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Edellytyksenä on ainoastaan nuoren psyykkinen ja sosiaalinen vahvuus, että hän pystyy ottamaan vastuuta lastensuojeluyksikön ulkopuolisen koulun käymisestä. Ympäristökunnat mukaan lukien sekä Haapaveden että Juvan ympäristössä on paljon erilaista ammatillista koulutusta.

Kotimäen ja Kauniston lapset voivat käydä koulua myös pienryhmässä, jossa voi suorittaa kaikkia peruskoulun luokka-asteita joko normaalin tai mukautetun opetussuunnitelman mukaan. Ryhmässä on opettaja ja kouluavustaja. Opetuksesta vastaa Haapaveden kaupunki. Juvalla perusopetusikäisille voidaan järjestää lyhytaikaista kotiopetusta tilanteessa, jossa nuori ei pysty osallistumaan normaaliin opetukseen. Kotiopetuksen organisoinnista vastaa Juvan kunta.

Ammatillisia opintoja on mahdollista suorittaa yksilöllisesti niin, että osa opetuksesta tapahtuu kotiopetuksena. Opetuksesta vastaa kyseessä oleva ammatillinen oppilaitos.

Lisätietoja:

Kouluvastaava Susanna Säily p. 050 3409548

 


Nevalanmäen Perhekodit Oy

Avotyö ja jälkihuoltopalvelut

Nevalanmäen Perhekodit Oy tarjoaa monipuolisia ja yksilöllisesti toteutettavia avotyön palveluja.


Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • perheen kotona tehtävä perhetyö ja vanhemmuuden tukeminen
  • tehostettu perhetyö
  • tukihenkilötoiminta lapsille ja nuorille
  • koulunkäynnin tukeminen ja harrastuksiin ohjaaminen
  • lastensuojelutarpeen arvioiminen yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa
  • tukiviikonloput ja tukikäynnit perhekodilla
  • valvotut tapaamiset
  • valvotut vaihdot

Lisäksi meiltä voi tilata hakupalvelun, jos tilanne vaatii nuoren kuljettamista tai voimme tarvittaessa hakea myös useamman perheenjäsenen turvaan ja kuljettaa joko päivystävän sosiaalityöntekijän osoittamaan paikkaan tai lastensuojeluyksiköihimme odottamaan tilanteen selvittelyä.Päivystysnumeromme 040 825 9655 toimii jokaiseen vuorokauden aikaan.

Kuljetuspalvelun lisäksi tarjoamme tilanteen kartoitus- ja selvittelyapua niin halutessanne.

Jälkihuoltopalveluja järjestetään itsenäistyvien nuorten lisäksi kaikille tukea tarvitseville nuorille. Jälkihuolto rakennetaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan tukemaan itsenäistymistä ja omassa elämässä selviytymistä.

Kysy lisää!

Toiminnanjohtaja Jussi Leinonen p. 044 333 3332