Nevalanmäen Perhekodit Oy

Nevalanmäen Perhekodit Oy

Kotimäki

Kotimäki on 13 paikkainen perustason sijaishuoltoyksikkö, jossa on vahva neuropykiatrinen osaaminen kohdata haastavampiakin nuoria. 

Kotimäki sijaitsee maaseudun rauhassa lähellä Haapaveden keskustaa, jonne on matkaa noin 6 kilometriä. Päärakennus on tilava, kartanotyyppinen rakennus. Asuintilat on sisustettu viihtyisiksi ja kodinomaisiksi. Sisustuksessa huomioidaan vuodenajat ja juhlapyhät.

Kotimäessa on kaksi asumisyksikköä. Kotimäen pihapiirissä on lisäksi rakennus missä on 3 asuntoa, johon nuori voi päästä tuetusti harjoittelemaan itsenäistymistä turvallisesti ja asteittain.
Lisäksi meillä on kalustettuja tukiasuntoja on myös Haapaveden keskustassa itsenäistyville nuorille.

Neuropsykiatrinen osaaminen osana arkea:

Kasvatustyömme pohjautuu perhekeskeiseen työhön ja terapeuttiseen työotteeseen. Sijoitukset voivat olla joko pitkä- tai lyhytkestoisia. Yksiköllä on vankka osaaminen nepsy-nuorten kanssa toimimisesta. Omaohjaajuuden tukena toimii yksikön oma koulutettu nepsytyöryhmä, joka koostuu moniammatillisesta tiimistä. Yksikön oma psykiatrinen sairaanhoitaja kartoittaa nuoren keskustelun tarpeen matalalla kynnyksellä. 

Kotimäessä teemme vaativaa korjaavaa kasvatustyötä ja erityisesti käytöksen haasteisiin on vankka kokemus ja asiantuntemusta. Meillä tehdään myös päihdetyöskentelyä sitä tarvitsevien nuorten kanssa yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Ryhmiä vetävät päihdetyön ammattilaiset. 

Kotimäessa arvostamme vahvaa strukturoitua arkea ja ennakoivaa yksilöllistä työskentelyä. 
Molemminpuolinen luottamuksellinen suhde nuoren ja aikuisen välillä ja säännölliset terapialuonteiset keskustelut ja ohjattu arkirytmi mahdollistavat pysyvän muutoksen lapsen ja nuoren elämässä.

Lapsen sijoitus voi olla myös selvittelyjakso, jolloin moniammatillinen työryhmä yhdessä psykiatrisen sairaanhoitajan, konsultoivan terapeutin ja lääkärin kanssa selvittää lapsen ja perheen kokonaistilannetta sekä pitempiaikaisen avun tarvetta. Kotimäki hakee nuoria kiireellisissä tapauksissa ja voidaan tehdä arviota nuoren sijoituksen tarpeesta. 

Lääkehoitoa toteutetaan turvallisesti yksikön sairaanhoitajien toimesta, lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Kaikilla työntekijöillämme on lääkärin varmentamat lääkeluvat. 

Lastensuojeluyksiköissämme työskennellään perhekeskeisesti lasten ja nuorten vanhempia kunnioittaen.

Kotimäessä harrastetaan viikoittain monenlaista liikuntaa ja ulkoilua; uintia, kuntosalia, sählyä, luistelua, erilaisia pihapelejä jne. Omia harrastuksia voi lisäksi valita Haapaveden kaupungin urheiluseurojen, erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisopiston piiristä. Nuoria tuetaan harrastamaan ja kiinnittymään itseä koskeviin tärkeisiin asioihin.

Jokaiselle nuorelle laaditaan oma viikko-ohjelma, joka tukee nuorta hahmottamaan viikon aikataulut ja henkilökohtaisen arjen kokonaisuuden.

Henkilökunta 

Henkilökuntamitoitus Kotimäessä on vähintään 1,0. Jokaisella työntekijällämme on alalle soveltuva sosiaali-, terveys- tai nuorisoalan koulutus. Henkilökuntaamme kuuluu mm. sosionomeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, yhteisöpedagogeja, päihdetyöntekijöitä, neuropsykiatrisia valmentajia sekä nuorisoalan ammattilaisia.

Psykoterapeutin ja päihdelääkäripalvelut ovat käytettävissä ostopalveluna.

 

Kotimäki

Nevalanmäentie 4
86650 Kytökylä
p. 040 825 9655 

Palvelupäällikkö
Sisko Telkki
p. 040 562 9349, sisko.telkki@nevalanmaki.fi

Palvelupäällikkö / Kasvatusvastaava
Janne Haverinen
p. 040 913 8109, janne.haverinen@nevalanmaki.fi

Paikkakyselyt

P. 044 333 3332, 040 825 9655 tai jussi.leinonen@nevalanmaki.fi