Nevalanmäen Perhekodit Oy

Nevalanmäen Perhekodit Oy

Kaunisto
 

Kaunisto sijaitsee Kotimäen välittömässä läheisyydessä. Lastensuojeluyksiköiden välillä on paljon yhteistyötä ja yhteisiä harrastuksia.

Kaunisto on pieni ja kodikas 7 paikkainen lastensuojeluyksikkö, joka toimii perhehoidon ja laitoshoidon välimaastossa. Korjaava kasvatustyö on terapialuonteista, arkielämän lomassa tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta. Paikalla on aina tutut ja turvalliset aikuiset, joilla on alalle soveltuva koulutus ja työkokemus. Kaunistossa painotetaan yhdessä tekemistä sekä vuorovaikutusta lasten ja aikuisten välillä ja työskennellään aktiivisesti myös lapsen lähiyhteisön kanssa.

Kaunistossa hoidetaan lapsia, jotka tarvitsevat vähemmän rajoja kuin Kotimäen puolella olevat nuoret. Kaunistossa lapset voivat olla iältään nuorempia tai pian itsenäistyviä. Vahvuudeksi on muodostunut työskenteleminen myös erityisen haasteellisten perheiden kanssa.

Kaunistoon voidaan ottaa lapsia ja nuoria joko suoraan kotoa tai toisista lastensuojeluyksiköistä. Kotimäestä nuori voi siirtyä Kaunistoon, jossa on mahdollisuus opetella enemmän itsenäistymisessä tarvittavia taitoja. Tällöin nuoren kasvu ja kehitys jatkuu siellä aloitetun työn mukaan. Kaunistossa nuori opettelee kantamaan vastuuta laajemmin, mutta kuitenkin hallitusti. Tämän jälkeen on mahdollista siirtyä asumaan tukiasuntoon, jossa asuminen on itsenäistä, mutta tuettua. Kaunistossa asustaa nuorten seurana myös Mouru kissa. 

Kaunisto

Lehonsaarentie 33
86650 Kytökylä
p. 050 596 8787

Palvelupäällikkö / Kouluvastaava
Susanna Säily 
p. 050 340  9548, susanna.saily@nevalanmaki.fi