Nevalanmäen Perhekodit Oy
Nevalanmäen Perhekodit Oy

Kaunisto

 

Kaunisto sijaitsee Kotimäen välittömässä läheisyydessä.

Kaunisto on pieni ja kodikas 7-paikkainen sijaishuoltoyksikkö 7-17 vuotiaille lapsille ja nuorille Haapaveden Kytökylän kauniissa maalaismaisemassa. Kauniston pihapiiriin kuuluu kesäpäivien iloiksi uima-allas ja lähiympäristö mahdollistaa mm. upeat lenkkireitit kaikkina vuodenaikoina. Kaunistossa asustaa nuorten ilona myös Mouru kissa. 

 

Korjaava kasvatustyö Kaunistossa on terapialuonteista, arkielämän lomassa tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta. Kasvatustyön tukena on vahvasti läsnäoleva omaohjaajuus. Paikalla on aina tutut ja turvalliset aikuiset, joilla on alalle soveltuva koulutus ja työkokemus. Kaunistossa painotetaan yhdessä tekemistä sekä vuorovaikutusta lasten ja aikuisten välillä ja työskennellään aktiivisesti myös lapsen lähiyhteisön kanssa.

Tärkeimmät arvot on avoimuus, rehellisyys, yksilön tarpeiden tunnistaminen ja toisen kunnioittaminen.
Kauniston asiakaskunta koostuu lapsista, joiden elämää ei näkyvästi ohjaa lastensuojelulliset rajoitustoimenpiteet. Rajoitustoimenpiteitä tehdään yksilöllisten tarpeiden mukaan, mutta päätavoite on, ettei Kaunistossa asuva lapsi sellaisia tarvisi. Kaunisto ominaisuuksineen sopii pienemmillekin lapsille ja samalla myös itsenäistyvillekin nuorille.

Yhteisöllisuutta ja osallisuutta vahvistetaan mm. viikottaisen ryhmätoiminnan avulla, joka on aina kaiken ikäisille sopiva. Terapialuonteisessa ryhmätoiminnassa kuitenkin viikottain huomioidaan lasten ja nuorten yksilöllisetkin tarpeet. 

Kaunistoon voidaan ottaa lapsia ja nuoria joko suoraan kotoa tai toisista sijaishuoltoyksiköistä. Tarvittaessa teemme yhteistyötä tien toisella puolella olevan Kotimäki yksikön kanssa tehdään siten, että lapsen tilanteen vaatiessa tai mahdollistaessa tämä voi siirtyä Kaunistosta Kotimäkeen tai Kotimäestä Kaunistoon. Tällainen tarve arvioidaan yhdessä nuoren verkoston kanssa.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja yhteistyö lähialueen koulujen kanssa on vahvaa. Lasten koulunkäyntiin panostetaan päivittäin ja pääsääntöisesti lapset siirtyvät uusiin koitoksiin korotettujen arvosanojen kanssa.

Kaunistossa itsenäistyvässä iässä oleva nuori opettelee kantamaan vastuuta laajemmin, mutta kuitenkin hallitusti. Tämän jälkeen on mahdollista siirtyä asumaan tukiasuntoon, jossa asuminen on itsenäistä, mutta tuettua.

Kaunistossa omataan paljon kokemusta koulunkäynnin ongelmista, neuropsykiatrisista haasteista ja lievistä käytöshäiriöistä. Työyhteisö koostuu aikuisista monipuolisesti kouluttautuneista alan ammattilaisista. Kaunistossa on mm oma sairaanhoitaja sekä neuropsykiatrisia valmentajia. 

Kauniston toimintaan voit tutustua nyt myös Instagramissa nimimerkillä kaunistonelamaa

 

Kaunisto

Lehonsaarentie 33
86650 Kytökylä
p. 050 596 8787 - 24/7 päivystys

Vastaavaohjaaja 

Anna Sirviö
p. 050 3279070, anna.sirvio@nevalanmaki.fi