Nevalanmäen Perhekodit Oy


Nevalanmäen Perhekodit Oy

Hiekkalinna 
 

Hiekkalinna on 3-paikkainen yksikkö, joka on remontoitu kokonaisuudessaan erityisen huolenpidon toimintaa varten.

Hiekkalinnassa tarjoutuu aito mahdollisuus rauhoittua ja päästä eroon haitallisesta kasvua ja kehitystä vaarantavasta toiminnasta.

Erityisen huolenpidon yksikkö Hiekkalinna tarjoaa lyhytaikaista intensiivistä hoitoa erityisen haastaville nuorille, jotka tarvitsevat pysäytysjaksoa esimerkiksi aggressiivisen käyttäytymisen, jatkuvan karkailun tai päihde- tai rikoskierteen katkaisemisen vuoksi.

Erityisen huolenpidon tavoitteena on pysäyttää nuoren kasvulle ja kehitykselle haitallinen toiminta samalla, kun turvataan nuoren psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi. Sijoitus- ja hoitoaika on aina yksilöllinen. Lastensuojelulain 72 § nojalla sijoitus on kestoltaan enintään 30 vrk, jonka jälkeen erityistä huolenpitoa voidaan erityisen painavista syistä johtuen jatkaa vielä 60 vrk:n ajalla.

Hiekkalinna on 3-paikkainen yksikkö, joka on keväällä 2019 remontoitu kokonaisuudessaan erityisen huolenpidon toimintaa varten. Jokainen rakenteellinen yksityiskohta on mietitty tarkoin ottaen huomioon erityisesti lapsen etu ja turvallisuus.

Hiekkalinnassa käydään koulua, jonka toteutuksesta vastaa Juvan kunnan alaisuudessa työskentelevä erityisopettaja. Hiekkalinnassa on säännöllinen päiväohjelma, joka sisältää perusopetuksen lisäksi henkilökohtaisia keskusteluja. Keskusteluja käydään omaohjaajan toimiessa toiminnan koordinoijana yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.

Hiekkalinnassa lapselle tarjoutuu aito mahdollisuus rauhoittua ja päästä eroon haitallisesta kasvua ja kehitystä vaarantavasta toiminnasta moniammatillisen ja kokeneiden työntekijöiden tukemana. Moniammatillinen työryhmä omaa vankan kokemuksen niin lastensuojelutyöstä kuin myös erityisen huolenpidon yksikössä työskentelystä. Kasvatustyöhön osallistuvien kahdeksan vakituisen työntekijän lisäksi käytössä ovat päihdelääkärin, psykologin, psykoterapeutin ammattitaito. Hiekkalinnassa on mm. yhteisöpedagogeja, sosionomeja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia.  Moniammatillista henkilöstöä on Hiekkalinnassa minimimäärää enemmän, koska erityisen huolenpidon yksikköön sijoitettavat lapset tarvitsevat ympärilleen paljon aikuisuutta ja ammatillista tukea ja ohjausta.

Hiekkalinnassa työntekijäkerroin on 2,66 työntekijää lasta kohden. 

 

Hiekkalinna

Runonlaulajantie 91
51900 Juva
Puh: 050 476 8074
 

Paikkoja voi kysyä

Yksikönjohtaja Sari Haikarainen
p. 050 475 8764
sari.haikarainen@nevalanmaki.fi