Nevalanmäen Perhekodit Oy

Nevalanmäen Perhekodit Oy

"Näin hyvä 7-luokan todistus! Kyllä reissu Kotimäkeen kannatti tehdä!"


Nuoret voivat käydä koulua Haapaveden kaupungin kouluissa tai alueella olevissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Edellytyksenä on ainoastaan nuoren psyykkinen ja sosiaalinen vahvuus, että hän pystyy ottamaan vastuuta lastensuojeluyksikön ulkopuolisen koulun käymisestä. Ympäristökunnat mukaan lukien Haapaveden ympäristössä on paljon erilaista ammatillista koulutusta.

Kotimäen ja Kauniston lapset voivat käydä koulua myös pienryhmässä, jossa voi suorittaa kaikkia peruskoulun luokka-asteita joko normaalin tai mukautetun opetussuunnitelman mukaan. Ryhmässä on opettaja ja kouluavustaja. Opetuksesta vastaa Haapaveden kaupunki.

Ammatillisia opintoja on mahdollista suorittaa yksilöllisesti niin, että osa opetuksesta tapahtuu kotiopetuksena. Opetuksesta vastaa Haapaveden ammattioppilaitos.

Lisätietoja: Kouluvastaava Johanna Nevalainen p. 050 596 9616